Konopná mast na neduhy past

Božena Cibulková - Dar Krista České zemi, jejímu lidu, území a prostoru

02.05.2011 14:13

Praví Pán:
K uctění prvního místa v Zemi, do něhož devátého května roku tisícího devítistého sedmdesátého druhého sestoupili archandělé v duchovních funkcích ochránců a duchovních vůdců v Zemi i v kosmu k velkým službám lidstvu - z radosti mé i jejich, že se dílo zdařilo a rozvíjelo za nejtěžších situací v České zemi - vyděluji český národ Českou zemi, český prostor, české uzemí z dosud platících sankcí za minulost zastíněnou těmito druhy provinění:

v rovinách církví a chybného či špatného náboženského jednání;
v oblasti utiskujících vládních a stavovských institucí v obdobích tyranie lidu;
ve sporech majetkových a rodových;
na osobních úrovních, v soužití rodin;
a mezi lidmi ve hněvu.

Prominutím těžkých chyb,omylů a vin vzniká možnost vytvořit z České země životní prostor výlučný, se zvláštními významy pro vrcholící univerzálně spásné procesy a dění. Archandělskou službou, v prostoru země České stále přítomnou, činnou a působící pro národy v Zemi, nechť jsou ohraničeny české půdní, vodní a vzdušné zóny.

Ohraničení nechť je vytvořeno speciálně sestavenými silovými mřížemi, jimiž nepronikne destrukce, vyvolaná do chaosu padlými astrálními energiemi a bezřádovým vířením kosmických částic, rozbitých anomální sluneční situací.

Z prostoru osvobozeného od invazí smrtonosného chaosu nechť je učiněno místo výlučné, vyňaté z běžných struktur, v němž lze začít proces transformace vesmírné hmoty do jejích vyšších kategorií jako dimenzí již duchovních. Tento plán a program dnes vyhlašuji!

Tobě, český národe, pravím:

Dále budeš pokojným srdcem Evropy na rovině území hmotných.

Dnes však poprvé se v tobě ozývá svým dokonalým rytmem - vzatým ze srdce Krista, - duchovní srdce vesmíru! Nechť v něm je přítomno vše, co má vesmír nejlepšího, nejkrásnějšího i nejtajemnějšího neboť duchovni srdce vesmíru zjevuje a zrcadlí Krista - Boha všemohoucího.

 

 Božena Cibulková, 23. dubna 1994, Vamberk

 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311