Konopná mast na neduhy past

GOLEM METLA ČECHŮ, Walter Jacobi

06.03.2011 03:04

Jistě nejjasnější výklad mýtu o Golemovi nám nedávno podal Karl Hans Strobl ve své

půvabné knížce o Praze, jež vyšla v nakladatelství Luser, Vídeň-Lipsko roku 1940, kde píše:

 

Golemovi však, tomuto pravému Pražanu, můžeme dnes jistě svýma otevřenýma očima

nahlédnout za škrabošku. Což nestojí v knihách židovských: Bůh nechtěl, aby jeho vyvolenému

národu sloužila zvířata, a jen proto prý stvořil ostatní, nás, nevěřící, nečisté, abychom jakožto zvířata

v lidské podobě poslouchali Židů? A nebyl by pak Golem snad symbolem těchto národů, které se jen

tehdy povolají k životu, jestliže mají robotit Židovi a jen pokud toho vyžaduje jeho prospěch? A jestliže

se snad vzbouří a začne být neposlušný židovských rozkazů, klesne zase do beztvarého stavu? Byl by

tedy podle mínění ghetta židovský duch utvářející a oduševňující mocí, jež podle libosti probouzí línou

masu gójů k službě, a když začíná nabývat sebevědomí, sráží ji zase do hloubky hmoty? Je to snad

konečným smyslem pověsti o Golemovi a konečným tajemstvím pražského židovského města?

 

Rozklad arijských národů a dobytí nejdůležitějších postavení v evropském státním a národním životě

Židovstvem není myslitelno bez mezinárodního svobodného zednářství. Ba může se dokonce říci,

že lóže takřka připravovaly cestu židovské emancipaci a v posledních desítiletích představují politickou

základnu světového Židovstva.


 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311