Konopná mast na neduhy past

Halucinogeny obsažené v magických houbičkách pozitivně mění spiritualitu osobnosti

30.09.2011 21:07

ScienceDaily (29 září 2011)

               Tým vědců Johna Hopkinse ve svém novém výzkumu zjistil, že téměř u 60% z 51 účastníků, kterým byl podán halucinogen psilocybin, aktivní látka tzv. "magických houbiček", stačí jen jedna jediná vysoká dávka k měřitelným změnám osobnosti po dobu nejméně jednoho roku.

               Trvalé změny se objevily v zejména v otevřenosti zkoumaných osobností. Charakteristikou otevřenosti osobnosti je míra fantazie, smysl pro estetiku, citlivost, abstraktní myšlení a tolerance. Vědci tvrdí, že změny těchto vlastností byly rozsáhlejší, než-li jsou změny obvykle pozorované u zdravých dospělých osob, které tyto zkušenosti získali během desítek let života. Metodologicky byly k zachycení změn využity obecně používané a vědecky ověřené dotazníky. Vědci, zabývající se tímto oborem tvrdí, že po dosažení 30 let se osobnost obvykle výrazně nemění. "Za normálních okolností, pokud vůbec dochází ke změnám, se v souvislosti s procesem stárnutí lidé do sebe spíše uzavírají", tvrdí vedoucí výzkumu Roland R. Griffiths, profesor psychiatrie a behaviorálních věd na lékařské fakultě university Johna Hopkinse. Téměř všichni účastníci tohoto výzkumu považovali sebe sama za duchovně aktivní (pravidelně se účastnící bohoslužeb, modlitbeb a meditací). Více než polovina z nich má titul z postgraduálního studia. Realizace experimentu s jinak nezákonými halucinogeny byla důkladně monitorována a dobrovolníci byli po psychické stránce považováni za zdravé jedince.

              R.R. Griffith konstatuje: „ Nevíme , zda je možné tyto poznatky obecně aplikovat na širší populaci“. Dále profesor upozorňuje, že někteří z účastníků hlásili během výzkumu silný strach nebo úzkost po požití své celodenní dávky psilocybinu, přesto nebyly zaznamenány žádné dlouhodobé nežádoucí účinky. Zároveň však varuje , že v případě konzumace halucinogenů s méně kvalitním dohledem, může vést ke strachu, stavům úzkosti nebo k nežádoucímu chování.

               Griffith tvrdí, že trvalé změny osobnosti jsou jen zřídka zkoumány v souvislosti s jednou samostatnou zkušeností v laboratoři. Podle studie došlo ke změně zejména u těch dobrovolníků, kteří prožili "mystický zážitek", což bylo ověřeno na základě dotazníku, který vypracovali vědci zabávající se halucinogeny v dřívějších dobách a který byl vylepšen profresorem Griffithem pro využití na Hopkinsově universitě. Profesor mimo jiné definuje "mystický zážitek", jako smysl pro propojení všech lidí a věcí, doprovázený pocity posvátnosti a zbožné úcty."

              K výzkumu osobnosti byl využit v širší míře používaný a vědecky ověřený dotazník, který pokrývá „ otevřenost“ a další čtyři hlavní oblasti, které psychologové považují za strukturu osobnosti: neurocitu, extrovertnost, komformitu, poctivost. V průměhu výzkumu došlo ke změně pouze u otevřenosti.

               Profesor Griffith věří, že psilocybin může mít léčebné použití. Nyní studuje, zda mohou být halucinogeny použity u pacientů s rakovinou při zvládání depresí a úzkosti, které jsou spojeny s touto diagnózou, a zda mohou pomoci mnohaletým kuřáků cigaret překonat jejich závislost.

               Profesor Griffith na závěr uvádí: "Může existovat mnoho oblastí pro využítí halucinogenů, které si v tuto chvíli ani nedokážeme představit. Určitě si však tato problematika zaslouží hlubší studium.“

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311