Konopná mast na neduhy past

Hřbitovní kvítí - Jan Neruda

11.05.2011 15:54

Hřbitovní kvítí

 

Jan Neruda

 

(1858)

 

Na pahorku leží pole chudé

 

Na pahorku leží pole chudé -

ostrov v časů proudu - málo znáno,

jako skříně skvostné na poklady

čtyřmi bílými zdmi obehnáno.

 

Vrata jako zámek zrezavělý,

povrch zbořené a zpustlé sady -

nesáhne zde ovšem žádná drzá

ruka uložené na poklady.

 

Noha spěla má k těm chudým rovům

poutcova jak k hrobu spasitele,

bych zřel místo, čtvrtá zim kde stlala sabatový šat svůj na přítele.

 

Zelená se tráva po hřbitově

 

Zelená se tráva po hřbitově.

Snad jí nasilo zde ptactvo zpěvné?

Naděje spíš že to pohrobené

zase vzešly, by snad bylo zjevné.

 

Červená se kvítí po hřbitově.

Snad ho sázela zde lidská ruka?

Ba spíš myslím, že to pohrobená

láska jest i její drahá muka.

 

Však i zažloutlé zde bejlí hnusné

porodila v bolu země pustá,-aj ta podoba zlých vášní jistě, ta z tvých prsou, bratře, nevyrůstá.

 

Ticho - jako ráno v dálném poli

 

Ticho - jako ráno v dálném poli,

kdesi jenom o kov hruda zvoní, -

aj to stařec, - opřen o lopatu

k zemi shrblá záda pracně kloní.

"Nevíš, kde zde přítel leží?" - "Čím byl?"

"Čím měl býti, blázne, - člověkem!"

"A jak umřel?" - "Puklo mu jen srdce, že mu oplatila lásku nevděkem!"

 

"A kdy skonal?" - "Není dávno tomu!"

"Kde by asi ležel, nevím víc;

neboť věřte, kterým srdce puklo,

že jich leží tuto na tisíc."

 

Porodila rosa kvítek malý

 

Porodila rosa kvítek malý

po zářivém slunci prahnoucí -

duch tvůj jarý zrodil ideály

mile čistou myslí vanoucí.

 

Zahrálo si slunce ranním květem,

a juž kvítek slabou hlavu kloní -

a tvé oko nad zbořeným světem

ideálů hořkou slzu roní.

 

Co květ toužil, přece vyplněno -

políbením slunce uvadnul -

tobě osud dal však jiné věno -

snové uprchli, ty jsi uchřadnul.

 

Byl jsi chud - však bujní tvoji snové

 

Byl jsi chud - však bujní tvoji snové

nasypali po cestách tvých zlato;

však že zlato sypali ti snové,

nedal svět ti ani chleba za to.

 

Nebyls krásným - chtěls však dobýti si od dívčiny marné věrnou lásku;

přišel jiný, pustil jsi se v závod, pustil jsi se v závod - prohráls sázku.

 

Zval tě osud k nešťastníků kvasu

 

Zval tě osud k nešťastníků kvasu; - sotva vyřknul slova neblahá

(abys slušně obstál při hostině).

počal svlíkat tebe do naha.

 

Upletl i věnec krásný z blínu,

položil ho tobě na čelo,

pak tě v sál uvedl, nad nímž slovo

"bída" v hadů kruhu šumělo.

 

Kolem stolu živé kostry stály,

stolem jim zde hlad byl mořivý,

hudba k tomu kvasu skočnou hrála -

nešťastných to stenot jizlivý.

 

A když přesycen byls lahůdkami,

umdlen plesem tmavé do noci,

tu tě uložili v měkké lože,

v lože, kteréž sloulo "nemocí".

 

Líhávali na jednom jsme loži

 

Líhávali na jednom jsme loži

a tys horlil pro mou netečnost,

kdežto bažit po tvých ideálech

vadila mně pouhá skutečnost.

 

A ta skutečnost juž shromáždila

tisícerých v krátkém žití bolů,

srdce vadne, brzo, nejspíš brzo

poležíme sobě opět spolu.

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311