Konopná mast na neduhy past

IVO WIESNER - DĚTI MOUDRÝCH DRAKŮ

19.04.2011 20:55

Kabalistické pojmenování Země je tedy ADAMAH a skutečné jméno původního lidstva páté kalpy bylo ADAMAH KADMON. Z toho lze snadno porozumět, proč kabalistické jméno prvního praotce (Manua) lidstva páté kalpy bylo Adam. Podobně jako Země mají své "sestry" v paralelních dimenzích i ostatní planety, zejména Venuše, Mars, Jupiter a další. V minulosti mezi Zemí a těmito sesterskými planetami zřejmě existoval čilý otevřený styk, ale vývoj událostí na Zemi vedl k jejich přerušení. Na některou ze sesterských "Zemí" byla zřejmě v dávné minulosti přemístěna i prastará civilizační centra Země, zejména Šambala (Shan-ba Lá) a město Slunce (El Dorado). Mezi sesterskými planetami však nadále existuje čilá výměna v rámci reinkarnací. Nasvědčují tomu některé vzpomínky z minulých životů, které systémově nezapadají do pozemské historie, vzpomínky na život ve městech majících jinou architekturu a jiné životní podmínky, než je tomu na Zemi. Pokud čtenáři takové vzpomínky máš, je pravděpodobné, že jsi některý život v hmotném těle žil na některé ze sesterských planet Země v jiné paradimenzi. Paralelních dimenzí je pravděpodobně celkem dvanáct, ale pouze asi polovina z nich má životní podmínky vhodné pro žití člověka. Když staré knihy tvrdí, že lidstvo páté kalpy vysazené na Zemi je součástí univerzální lidské rasy vyšlechtěné pro Universum, mají zřejmě na mysli to, že jiné skupiny téhož lidstva byly vysazeny i na sesterské planety v paradimenzních prostorech. V tomto duchu vyznívají i údaje získané chanellingem, které hovoří o dvanácti bratrech Stvořitelích, které Galavanti (Nejvyšší Bytost) pověřil stvořením dvanácti paralelních vesmírů a jedním z nich je i náš Vesmír. Je pravděpodobné, že vnitřní struktury těchto dvanácti vesmírů budou vzájemně odlišné, ale o tom není zatím nic moc známo.

 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 818)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (149)
6%

Nezajímám se o výrobky z konopí (51)
2%

Celkový počet hlasů: 2299