Konopná mast na neduhy past

Ktož jsú boží bojovníci

18.07.2011 17:42

Ktož jsú boží bojovníci 

 

Ktož jsú boží bojovníci                                                                      Dávno Čechové řiekali

a zákona jeho,                                                                                 a příslovie měli,

prostež od Boha pomoci                                                                    že podlé dobrého pána

a úfajte v něho,                                                                                dobrá jiezda bývá.

že konečně vždycky s ním svítězíte.

                                                                                                       Vy pakosti a drabanti,

Kristusť vám za škody stojí,                                                                na duše pomněte,

stokrát viec slibuje,                                                                            pro lakomstvie a lúpeže

pakli kto proň život složí,                                                                    životóv netraťte

věčný mieti bude;                                                                              a na kořistech se nezastavujte!

blaze každému, ktož na pravde sende.

                                                                                                       Heslo všichni pamatujte,

Tenť pán velíť se nebáti                                                                      kteréž vám vydáno,

záhubcí tělesných,                                                                             svých hauptmanóv pozorujte,

velíť i život složiti                                                                               retuj druh druhého,

pro lásku svých bližních.                                                                     hlediž a drž se každý šiku svého!

 

Protož střelci, kopiníci                                                                        A s tiem vesele křikněte

řádu rytieřského,                                                                               řkúc: Na ně, hr na ně!

sudličníci a cepníci                                                                              Bran svú rukama chutnajte,

lidu rozličného,                                                                                   Bóh Pán náš, křikněte!

pomnětěž všichni Pána štědrého!

 

Nepřátel se nelekajte,                                                                      

na množství nehleďte,                                                        

Pána svého v srdci mějte,                                          

proň a s ním bojujte                                                        

a před nepřátely neutiekajte!                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ktož sú boží bojovníci.mp3 (3,6 MB)                                                                                     

                                                                                                   

úfajte – doufejte, spoléhejte

na pravdě sende – zemře za pravdu

jiezda – válečná výprava

pakosti a drabanti – záškodníci, neozbrojení

                provázející vojsko

retuj – ochraňuj

hauptmanóv pozorujte – dbejte příkazů velitelů

bran chutnajte – zbraň uchopte, pevně stiskněte

podlé – vedle, pod vedením

záhubcí tělesných – těch, kteří hubí tělo

 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311