Konopná mast na neduhy past

Mayský kalendář a transformace vědomí, Carl Johan Calleman, 2004

20.02.2011 16:55

 

ZAVRŠENÍ KOSMICKÉHO PLÁNU - OSVÍCENÍ

             Kolem roku 2011 dominance dualistické mentality zcela opadne a všechny konflikty, které mezi lidmi existovaly v důsledku vlivu nižších úrovní vědomí, ustanou. Z pohledu osvíceného stavu nebude už starý řád reálný. Pokročilé technologie, které si vytvořila dualistická mentalita, si najdou místo, které jim vždy příslušelo: budou sloužit lidstvu a živému vesmíru, nikoliv jako nástroje nadvlády. Tou dobou už budou minulostí nejen monarchie, ale i demokracie. (Pokud budeme žít v harmonii a jednotě s božskou skutečností, proč by měl někdo vyvolený vládnout?) Všechny hierarchie padnou. S koncem duality přijde přirozeně i konec vlády jedné duše nad druhou, takže nebude potřeba žádné vlády (která funguje jako ego národa), která by usměrňovala konfliktní zájmy. Všichni lidé se budou v daleko hlubším smyslu, než je to dnes běžné, uznávat jako rovni jeden druhému - každý je právoplatným projevem božské podstaty. S dosažením vesmírné úrovně vědomí zmizí veškeré omezující myšlenky.

              Jakmile k tomu jednou dojde, budeme moci plně v každém okamžiku zakoušet jednotu s veškerenstvem. Takový prožitek prostupující všechny rámce vědomí nám umožní dokonalý smyslový prožitek přítomného okamžiku. Mysl již nebude spoutávána potřebou uchovávat si svou kontinuitu, a tak budeme schopni prožívat naprostou svobodu a naše postavení „loutek“ v rukách božského tvůrčího procesu skončí. Už nebudeme vnímat žádnou oddělenost mezi Bohem a Člověkem a pokud nebudeme sami sebe prožívat jako bohy, pak se budeme přinejmenším vnímat v plnosti jako dokonalé projevy božství, které ve skutečnosti jsme.

              Avšak nečinně vyčkávat, co se přihodí v roce 2012, abychom se podle toho nakonec zařídili, je projevem vážného nepochopení. Po 28. říjnu 2011 bude jednoduše nemožné nebýt osvícený - alespoň to bude platit od určitého časového okamžiku, kdy se nová realita nadobro projeví. S dualistickou mentalitou bude naprosto nemožné udržet krok s jednotícím božským vědomím pod jedinou skutečnou nadvládou Stvořitele. Proto se jeví zcela pochopitelné, abychom se na to všichni začali připravovat - a to dnešním dnem počínaje. Jak? Je třeba se všemi možnými prostředky usilovat o to, abychom ze sebe setřásli všechny vlivy, jimiž se nižší dualistická Podsvětí podepsala na našem jednání a myšlení. Vesmírné Podsvětí bude konec konců nakloněno osvícenému stavu bytí v lásce a radosti; jakmile bude jednou v plné síle nastoleno, návrat k dualitě bude prakticky nemožný.

              Budoucnost bude znamenat návrat ke vědomí živého vesmíru, před očima nám ožije každá věc. Osvícení, jež se zrodí v tomto cyklu, přinese opravdové a naprosté uzdravení i odpuštění také od Boha, jehož vztah k lidem (díky dualitě předcházejících cyklů) často vyzníval antagonisticky. Jakmile energie všech podsvětí dosáhne úrovně 13 Ahau, naše vnímání Světla ani naše spojení s božskou přítomností nebudou blokovat žádné filtry. Začneme žít v Novém Jeruzalémě, do něhož dojdeme po strastiplné cestě 9 Podsvětími nebo také jinak po ukončení 108 proměn Šivy. Jakmile bude 9. patro kosmické pyramidy dostavěno, bude lidstvo připraveno stqanout na jejím samotném vrcholu. Člověk bude od tohoto okamžiku úplný, připraven žít plně v přítomnosti na vyšší úrovni vědomí a hloubší radosti z bytí. Tvůrčí cykly, které sloužily jako stavební kameny kosmické pyramidy budou dovršeny a začne éra Vesmírného Člověka.

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311