Konopná mast na neduhy past

Modlitba - Jitřní písně, Svatopluk Čech

28.11.2012 21:53

 

Modlitba

Ó Ty, jenž řídíš člověčenstva dráhy,

moc dáváš národům, jim neseš zmar

a rukou všemohoucí držíš váhy,

v nichž kolísá se vojů skon i zdar:

až hrozná bouře rozhodnutí třeskne,

kde padne los i mému národu,

buď tam, kde ocel spravedlivá bleskne

za plemen uhnětených svobodu,

buď tam, ó Pane,

kde proti křivdě právo svaté stane!Až národ plný zpupnosti a zloby,

jenž loupí jiným volnost’, vlast’ a reč,

a nad valnými zbitých plemen hroby

i na druhé svůj tasí kletý meč,

až léčkou zisku, postrachem i lestí

ku praporům svým připne světa půl,

by druhou podrobil své kruté pěsti

a pak i pomocníkům pouta skul -

Tam nebuď, Pane,

tam nechať hněv tvůj bleskem pomsty vzplane!Až druhý lid, jenž sotva z jarma šije

sám vypjav, jiné poutá v okovy,

je tupí, vraždí, z jejich bídy tyje

a k jejich nářkům smích má surový,

až národ ten, - jenž cizí silou straší,

sám trpaslík, - v boj vyzve onu moc,

jenž nocí, dnem zlé svědomí mu plaší,

jsouc jeho rabům hvězdou v žalu noc -

Tam nebuď, Pane,

tam nechať metla Tvého trestu vzplane!Až budou ústy chvástavými lháti,

že za osvětu, volnosť pádí v seč,

i jméno Tvé za clonu křivdy rváti -

Ty přehluš hromem pokryteckou řeč!

Nechť přestrojí se za rytíře ducha,

za vojsko světla proti barbaru:

hlas pravdy, práva dojde tvého ucha

přes licoměrných zbojců fanfaru -

Svým bleskem, Pane,

spal třásně liché, lží a klamem tkané!Buď tam, kde škůdcům hrabivým se brání

rod ubohý, jenž snášel věky žal,

a živoj, jazyk, svobodu si chrání,

ty statky drahé, jež z Tvých rukou vzal,

kde o svůj úděl světový se hlásí,

a štěstí své a slávu budoucí,

buď tam, kde bídným vzchází hvězda spásy -

Ó vyslyš vlídně prosbu horoucí:

Buď tam, ó Pane,

kde slza lidu ztýraného kane!

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 794)
79%

Nepomáhá (199)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (75)
3%

Chystám se ji otestovat (147)
6%

Nezajímám se o výrobky z konopí (48)
2%

Celkový počet hlasů: 2263