Konopná mast na neduhy past

Modlitba posledních optinských starců

05.11.2012 20:12

Pane, dej mi s duševním pokojem přijmout

vše, co mi přinese následující den.

Dej mi cele se oddat Tvé svaté vůli. Po

celý den mne ve všem napravuj a poučuj.

I kdybych jakékoli zvěsti dostal během dne,

nauč mne přijmout je se spokojenou duší

a pevným přesvědčením, že všechno je Tvá

svatá vůle.

Ve všech mých skutcích a slovech veď

moje myšlenky a pocity. Ve všech nepředvídaných

situacích nedej mi zapomenout, že

vše je posláno Tebou.

Nauč mě přímo a rozumně vycházet

s každým členem své rodiny, abych nikoho

nezarmucoval a neroztrpčoval.

Pane dej mi sílu přenést útrapy přicházejícího

dne a všechny události, které přinese.

Veď moji vůli a nauč mě – modlit se, věřit,

trpět, odpouštět a milovat. Amen.

 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311