Konopná mast na neduhy past

Modlitba za Českou zemi - Božena Cibulková

20.09.2011 08:17

Země česká,
slavná svými dějinami, i ponižovaná,
až pod práh důstojnosti života člověka -
duchovní bráno k tajemství Lásky a Oběti Krista,
neboť do jeho Světla tě vložila a s ním tě spojila svým křtem
Přemyslovna Ludmila, a svým mučednictvím předznamenala
Tvou trnitou cestu tisíciletím až k jeho konci,
I k začátku věku nového a v Novém zákonu.

Země česká,
jsi posvátná půda života národa,
jsi jeho rodná kolébka a lidu velká matka -
a lidské národní statečnosti v zápase
s nebetyčnými překážkami o krásnější a blahé zítřky -
jsi území výlučné, kde se vyrovnávají viny minulosti,
přikrývají se pokáním zástupným i nadosobními motlitbami,
a proto jen v tobě mohou skončit spory bratrů,
může se zrodit univerzální odpuštění
a smíření Abelů a Kainů.

Země česká,
krásná na pohled a ušlechtilá jako vonící lípa
a mateřídouška, čistá jak bílá chudobka -
jsi pozemský ráj, jak tě nazvala hymna národa,
ta píseň výjimečná, podobná ódám radosti,
podobná básni na oslavu Božího Díla, jímž jsi stvořena.

Země česká,
myslíme na tebe v tvůj bouřlivý a strastný čas,
neboť vichřice zla, v lidstvu rozpoutaná,
se žádnému stromu nevyhýbá a blesk vyhledává
vrcholky vysoké a zvláště domy na výspách.

Modlíme se za tebe slovy, jaká vyslovuje duše
jen ve vroucích přímluvách:
aby dále plynuly čisté vody po tvých lučinách,
zalévaly sady po krásné květy jara -
aby české háje a lesy šuměly a zelenaly se,
jak tomu bylo, když každý jejich kořen byl silný a zdráv -
aby se Království české spojilo s Kristem
a s ním vytvořilo lidskou i duchovní jednotu života.

Modlíme se s anděly, jimž řekl Pán:
modlete se za Českou zemi, abych jejímu lidu
mohl podat kalich spásy již naplněný,
zachová-li si v době zkoušek jasnou duchovní tvář,
své ruce čisté od krve válečných a rodových bratrovražd.

Modleme se, jak se dosud nikdo nemodlil
za svůj národ, za rodnou vlast,
neboť prostor a čas ještě nebyly tak blízko
hromadné a společné smrti lidstva.

Bože a Pane České země,
Bože a Pane české vlajky i českého jazyka,
Bože a Pane českého národa -
pozvedej a vkládej do síly jeho lid,
když padá, klopýtá nebo usedá,
když je třeba rychle jít výš a dál
cestou míru, lásky k propasti zla,
z níž vyšel poznáním jména Kristus - Bůh a Pán.

Bože a Pane,
zachovej české království srdce a ducha!
Bože a Pane,
Zachovej duchovní Vyšehrad!
Bože a Pane,
Prosím tě pokorně - vyslyš nás!"

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311