Konopná mast na neduhy past

Návrh nové státní vlajky České republiky

17.07.2011 15:41

 

              Současná státní vlajka, kterou tvoří červený a bílý vodorovný pruh s modrým klínem, vznikla původně jako státní symbol Československé republiky. Schválena byla 30. března 1920 poslanci Národního shromáždění. Od této doby se používala vlajka v této podobě (s výjimkou v Protektorátu Čechy a Morava mezi lety 1939–1945) až do roku 1992. 1. ledna 1993 federace zanikla a jejím rozpadem vznikla Česká republika jako samostatný stát. Navzdory dohodám se Slovenskem si Česká Republika ponechala původní vlajku Československa. Význam jednotlivých barev: bílá - vzduch, modrá - voda, červená - oheň ,černá - zem. Modrý klín uprostřed vlajky má symbolizovat rozdělení, infiltraci svobozednářství do struktur dané země, jejich rozpouštění a rozkládání.

               

              Návrh nové státní vlajky použitím barev navazuje na starou zemskou vlajku -bíločervenou bikolóru. Bílá je barvou čistoty, dechu, vzduchu. Červená symbolem plamenu, ohně a krve Krista. Vrací se k odkazu Mistra Jana Husa v Zemích Koruny české umístněním kalichu uprostřed, který symbolizuje odvěkou touhou Čechů, Moravanů a Slezanů po pravdě a čisté kristovské lásce. Kalich dělí vlajku na tři části, skládá se ze tří geometrických těles a tak symbolizuje složení České republiky ze tří historických zemí Čech, Moravy a Slezka. Zároveň poukazuje na trojedinost Boha, jednotu v různorodosti. Po symbolické stránce lze rovněž chápat vlajku jako obraz České republiky coby země Svatého Grálu. Kruh uprostřed symbolizuje naši zemi jako fyzické i duchovní srdce Evropy a světa, spojnici mezi nebem a zemí, východem a západem, pravou a levou hemisférou.

              Otočením vlajky se dostáváme k úloze České repuliky v současnosti. Dolní velký polokruh symbolizuje Zemi na úrovni mikrokosmu, Vesmír na úrovni makrokosmu, menší kruh ve středu zobrazuje naši zem jako duchovní centrum světa a z ní tryskající plamen transformační energie.

 

              Pozitivní vibrace vlajky nechť probudí v srdci každého Čecha, Moravana a Slezana dosud spícího lva.

 

Za případné šíření návrhu a článku předem děkuji, neboť i malá jiskra je schopna zažehnout plamen.

 

přijal lukhash

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311