Konopná mast na neduhy past

Neomezené možnosti člověka - Tatjana a Vitalij Tichoplavovi

04.08.2011 19:50

              Nabízí se otázka, proč vlastně potřebujeme náš pozemský

život, který je sice těžký a někdy i neradostný, ale podi-

vuhodně nádherný? Tento problém lidstvo vzrušuje po tisíciletí,

a právě tisíciletá bádání, výzkumy a přemítání umožnily

dospět k následujícímu závěru:

 

Cílem lidského bytí na Zemi je evoluce vědomí,

rozumu a formy.

 

              Dá se říct, že k završení evoluce lidské formy již došlo.

Členka Ruské akademie věd a Ruské akademie lékařských

věd N. R Bechtěrevová k tomuto tématu uvádí: „Nevěřím

v lidskou evoluci, j s em chirurgyně a vidím, že po biologické

stránce se člověk od dávných dob nezměnil; lze tedy hovořit

pouze o evoluci jeho vědomí. "

               

              Významný anglický biolog Julian Huxley zformuloval

už v roce 1940 v souladu s tehdy známými poznatky následující

definici vývoje vědomí: „Člověk není nic jiného než

proces evoluce, který si sám sebe dokáže uvědomit3 3 . "

               

              Problematiku předurčenosti člověka v současnosti velmi

zajímavým způsobem vykládá ředitel Vědecko-výzkumného

ústavu normální fyziologie P. K. Anochina, profesor lékařství

a člen Ruské akademie lékařských věd, akademik

K. V Sudakov8 5 : „Z našeho pohledu je člověk stvořen k tomu,

aby zpracovával a obohacoval nadřazené soustavy, rozuměj

informační a duchovní roviny. Je tomu tak proto, aby

vytvořil nové vesmírné soustavy. Vytváříme je, aniž bychom

o tom měli tušení. Jedná se totiž o naši skrytou evoluční aktivitu.

Obrazně řečeno tímto způsobem vzniká ,centrální, všeobjímající,

všeobecný - globální vesmírný mozek', to znamená,

že duchovní rozvoj člověka na Zemi je nutný, což je

zase možné pouze prostřednictvím evoluce vědomí."

 

              Člověk přichází na Zemi jako triáda a jeho cílem je evoluce

vlastního vědomí. Jemnohmotné tělo vědomí ovlivňuje

tělo rozumu, j e ž pomocí holografického kódu udává rozměry,

tvar, proporce a funkce budoucích těl - tímto způsobem

se vytváří mentální tělo a mysl. Samozřejmě platí, že má-li

být myšlenka přeměněna v čin, musíme nejprve zatoužit

něco vykonat. Mysl se proto musí naplnit konkrétním přáním.

Díky holografickému kódu mentální tělo (tělo myšlení)

formuje astrální tělo (tělo přání), které představuje přesnou

jemnohmotnou kopii fyzického těla. „V okamžiku početí

se k vajíčku ,přimkne' forma pole a dva organizmy pak

vytvoří jediný celek."

 

              Duše, která sestoupila na Zemi a získala kousek živé

hmoty, oplodněnou buňku, už obsahuje energoinformační

hologram fyzického těla dospělého jedince. Na základě tohoto

„modelu" začíná postupný vývoj celé zárodečné buňky,

až z ní vznikne složitý mnohobuněčný organizmus. To,

jaký bude, závisí na hologramu fyzického těla, který je pak

podmíněn lidským duchem a odráží j e ho individualitu, jeho

podstatu.

 

              Člen Ruské akademie matematických a technických věd

P. P. Garjajev a j e ho spolupracovníci experimentálně prokázali,

že holografický obraz pole (energoinformační hologram

fyzického těla dospělého člověka) vzniká ještě před

narozením celistvého organizmu. „Tento holografický obraz

diktuje buňkám, j e ž se postupně vytvářejí, kdy a jak poroste

kupříkladu hlava, ruka či noha - vlnová podoba se

vyplňuje hmotou stejně, jako se odlévací forma naplňuje

žhavým kovem."

 

              Dokud lidský jedinec disponuje fyzickým tělem, pak

každý impulz, který z fyzického světa vychází, vyvolává

odpovídající pocity a emoce, jež zpracovává intelekt - nástroj

kauzálního těla. Jeho podnět pak stoupá výš, je zpracováván

vyšším rozumem, vyšším vědomím, a dostává se až

k duchu. Jako odpověď se poté vrací zpátky do intelektu, do

mysli a ve formě přání do fyzického těla. To vše provází každé

lidské konání, libovolné přání či jakoukoliv myšlenku,

tímto způsobem probíhá spojení mezi vyššími a nižšími světy.

 

„Člověk, který disponuje fyzickým tělem, představuje jedinou

bytost na naší planetě, která žije souběžně ve všech

světech ."

 

              Mezi jednotlivými fyzickými životy pobývá člověk v jemnohmotném

světě, kde transformuje nabyté zkušenosti, vytváří

nové kvality a zdokonaluje kauzální a budhické tělo.

Z triády zůstává nezměněno pouze átmické tělo, tedy duch,

který je ve své podstatě stabilní a nekonečný, jelikož představuje

částici nekonečného ducha - holografického a informačního

pole vesmíru. Obaly vyššího rozumu i vyššího vědomí

se na základě zkušeností z fyzického světa změní a zdokonalená

triáda posléze vytváří dokonalejší myšlenky a přání pro

budoucí vtělení; přetavuje získané zkušenosti v návyky,

schopnosti a charakterové rysy.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311