Konopná mast na neduhy past

OKULTNÍ FILOSOFIE - Jindřich Cornelia Agrippa

20.04.2011 09:49

 Jakým způsobem lze dosíci nejen darů nebeských a životadárných, ale i duchových a božských.

 

    Ti, kteří se zabývají magií, tvrdí, že za spolupůsobení vhodných sil vyšších na věci nižší a za příznivých nebeských vlivů jest možno dosáhnouti darů nebeských, a že lze si pomocí nebes získati i nebeské démony, průvodce hvězd. Proto Jamblichos, Proklos, Synesios a celá platonská škola vůbec učí, že určitými látkami, obsahujícími přirozenou božskou sílu, (povahově odpovídající vyššímu) lze dosáhnouti nejen nebeských či životadárných darů, ale i jistých darů duchovních a božských, pokud je ovšem správně zvolíme a připravíme fyzicky i astronomicky. Hermes Trismegistos píše, že zhotovíme-li z jistých, určitému démonu odpovídajících látek, sošku vhodného tvaru, bude dotyčným démonem ihned oživena. Také Sv. Augustin zmiňuje se o podobné věci v 8. knize svého díla “De civitate Dei”. Harmonie světová jest toho druhu, že nadnebeské je přitahováno nebeským a nadsmyslné přirozeným, poněvadž tvůrčí síla a účast druhů vším prostupuje. A stejně, jako tato tvůrčí síla vyvolává skrytými příčinami zjevné, tak mag užívá zjevného, aby přivolal skryté, k čemuž používá hvězdných paprsků, vykuřovadel, světel, tónů a jiných věcí odpovídajících nebesům, které obsahují mimo vlastností fyzických i jisté nefyzické a božské vztahy, čísla a míry. Tak čteme, že staří často vyvolali jistými přirozenými věcmi něco božského a zázračného. Kámen tvořící se v oku hyeny propůjčuje prý dar věštecký, když jej podložíme pod jazyk. Totéž možno přivoditi i selenitem, kamenem měsíčním. Anchitem možno přivolati zjevy vyšších duchů, synochitem pak zjevy podsvětní. Dle Plinia podobně působí i bylina aglaofotis, nazvaná též marmoritidou, rostoucí v mramorových lomech Arabie při hranici perské. Magové používají této rostliny při evokacích. Chtějí-li věštiti, tu si připravují nápoj z byliny zvané theangelsida. Existují prý i byliny, jež křísí mrtvé. Dějepisec Xanthos vypravuje, že jedna dračice vzkřísila své zabité mládě bylinou zvanou bali, kterou byl také vzkříšen i jakýsi Tillo, jehož usmrtil drak. Též Juba sděluje, že v Arabii vzkřísili člověka jakousi bylinou. Zda lze skutečně něco podobného vykonati silou rostliny u člověka neb nějaké jiné přírodní bytosti, o tom pojednáme v dalším, avšak že je to možné u ostatních živých tvorů, o tom nepochybujeme. Tak utopení komáři ožijí v horkém popelu, utopené včely ve šťávě šanty kočičí a úhoři pošlí nedostatkem vody, obživnou v několika dnech, zakopáme-li je neporušené a potřené octem s něco supí krví do hnoje. Rozřežeme-li štítonoše lodního a vhodíme do moře, kusy se zanedlouho spojí a ryba oživne. Dále víme, že pelikán křísí mrtvá mláďata svou vlastní krví.

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311