Konopná mast na neduhy past

TAJEMSTVÍ AMENTI 1 - Ashayana Dean v podání Petra Penguina.

25.04.2011 21:03

1. Kosmické drama a planetární vězení 

• V současné době vrcholí (nejen na planetě Země, ale na ní zejména) ohromný řetězec 
událostí, který započal kdysi a kdesi jinde, v prehistorických dobách na jiných planetách s
jinými účastníky, ale s dodnes účinkujícími a na dnešní lidstvo dolehlými důsledky. Tento
řetězec událostí typu akce-reakce-akce-reakce je svoji podstatou konfrontační a principielně
se odehrává mezi těmi, kteří odmítají respektovat evoluční pravidla hry stanovená
Centrálním zdrojem - Bohem chcete-li a tzv. Strážci evoluce. Je namístě vědět, že právě
kristovské lidstvo bylo kdysi v průběhu těchto událostí stvořeno s cílem sloužit jako
evoluční Strážci. V průběhu dlouhé řady dalších konfrontací však utrpělo lidstvo nejednu
velkou porážku, z nichž se dodnes nevzpamatovalo. S těmito prohranými bitvami se pojí
takové koncepty jako Pád či vyhnání z ráje, což jsou ale již jen zmanipulované interpretace
psané vítězi. Faktem, je že v důsledku snad největší své prohry bylo lidstvo donuceno
změnit mnohé a mezi tím i svůj kosmický domov a uchýlit se na planetu Zemi. Zde
postupně došlo opět k celé řadě prohraných bitev, přičemž poslední velkou prohranou bitvou
byl zánik pozemské Atlantidy. A jsou to právě neblahé klíčové důsledky této prohry, které
formují naší dnešní realitu.
• Na planetě Země jsou dnes (ale nejen dnes) ve fyzické lidské podobě/formě inkarnovány i 
jiné bytosti než kristovské andělské lidstvo, které mají zcela odlišné zájmy i světonázor a
svým působením jsou zaměřeny dokončit svůj boj proti lidem. Tyto nekristovské bytosti lze
strukturovat do dvou hlavních skupin, které je zásadním způsobem odlišují i mezi sebou.
Jedné skupině těchto bytostí říkejme Drakoniánci a druhé Anunnakové. S Drakoniánci si
pak spárujeme zájmy, které si pojmenujeme jako Černá agenda (také se o nich hovoří jako
o reptiliánech) a s Anunnaky si tyto bytostné zájmy pojmenujeme jako Belial agenda
(někdo je můžete znát pod názvem Synové Belialu či padlí andělé). Společně jim říkejme
Soupeři. Je však velmi důležité uvědomit si jeden základní fakt a tím je skutečnost, že
těmito Soupeři ani zdaleka nejsou všichni příslušníci těchto dvou skupin bytostí, nýbrž
pouze určité rebelující frakce, které se z celé řady důvodů vědomě rozhodly neřídit Zákony
Jednoty. Při podrobnějším průzkumu těchto bytostí pak nesmíme ztrácet ze zřetele, že
jednou z klíčových strategií byla tzv. hybridizace, kdy v důsledku snahy o přizpůsobení se
pozemským poměrům docházelo k mnoha i "mezidruhovým" genetickým experimentům,
které přivedly na světlo světa mnoho kříženců. V podstatě tak musíme brát na vážno
myšlenku, že se mezi běžným lidstvem dnes na Zemi, v prakticky všech politicky
rozhodujících pozicích pohybují bytosti s lidskou formou, ale nelidským vědomím a cíli.
Někdo jim říká ilumináti, jiný šlechta, třetí Asurové, ale ať už je nazveme jakkoliv,
očekávat od nich lidské přístupy je čirá naivita a nerozum. Jsou energeticky navázáni na své
mimozemské sponzory a plní jejich zadání podobně jako trubci poslouchají svoji královnu.
A tak i zjednodušovat si jejich identifikaci na příslušníky jednoho, byť specifického národa,
není produktivní a je spíše překážkou v pochopení jejich globálního planetárního
účinkování. Situace v topologii Soupeřů je totiž podstatně složitější a souvisí s topologií sítí
jakoby planetárních energetických meridiánů a akupunkturních bodů/sídel. Jen na okraj
poznamenávám, že ve snaze definitivně zvítězit se současné jednotlivé skupiny různorodých
 Soupeřů, které jinak mezi sebou v minulosti zhusta bojovaly (ww2) o dominanci, se nyní 
spojily do jednoho koordinovaného útvaru a 12.9.2000 oficiálně vyhlásili lidstvu a Strážcům válku. 
• Kristovské Lidstvo tedy není bezcennou agresivní skupinou ignorantů, hlupáků či 
sobeckých bezcitů. K těmto a podobným projevům jsou lidé podprahově provokováni a
podněcování sofistikovanými manipulacemi prováděnými ze strany protagonistů dvou výše
zmíněných lidstvu nepřátelských agend - tedy Soupeřů. Podotýkám, že snahy o jakékoli
relativizování protilidských zájmů těchto agend je jedním z vlastních manipulačních
produktů těchto agend a je namístě je odmítnout. Kristovské Lidstvo je tedy ohromnou a
svébytnou Duchovní rodinou, která do svého vínku dostala konkrétní pověření/poslání z
nejvyšších evolučních míst a která je i v důsledku této své úctyhodné role ve velmi
dlouhodobém konfliktu nejen se svými protivníky - Soupeři, ale mnohdy, žel i sama se
sebou.
• Planeta Země a současné podmínky pro lidský život na ní jsou v důsledku v minulosti 
proběhlých událostí válečného charakteru dodnes ve stavu, který pro inkarnované lidstvo
znamená zhruba totéž co pro vězně současná aplikace svěrací kazajky a samotky ve vězení

s nejpřísnější ostrahou. Vůči takovýmto poměrům je vhodné si uvědomit i složitost pomoci našemu

vězni zvenku. A do této situace se metaforicky řečeno, žene něco jako zemětřesení či hurikán,

kdy si nikdo ze zúčastněných, ani uvnitř ani venku, není jistý tím, jak dopadne výsledek.

Ale příležitost objektivně a nezávisle na vůli kohokoliv právě přichází - a to jak k úniku z vězení,

tak k hlubšímu uvěznění. Kolik vězňů/lidí to ví?

 

lifebibles-zivotnibible.blogspot.com/2011/02/tajemstvi-amenti.html
 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311