Konopná mast na neduhy past

Velký převrat - Taťjána a Vitalij Tichoplavovi

27.07.2011 15:37

 Úvod

 

 

            Velmi dobře si pamatujeme 30. duben roku 1992, kdy

nás vyšší síly zvláštním způsobem přivedly к neobvyklé

knize vynikajícího transmédia Artura Forda Život po

smrti, jak se to vyprávělo J. Ellisonovi. Tuto zvláštní příhodu,

která nám dala hlubokou víru v Tvůrce, jsme popsali

v knize Neomezené možnosti člověka.

 

            Výsledkem našich více než desetiletých vědeckých

výzkumů, hledání a hlubokých úvah o božské podstatě

světa se staly tři knihy: Fyzika víry, Neomezené

možnosti člověka a Brány pro duše. Knihy si velmi brzy

našly široký okruh čtenářů. Nová kniha Velký převrat,

která se vám, vážení čtenáři, dostala do rukou, se rovněž

stala velmi populární. O čem pojednává? Je logickým

pokračováním tří uvedených knih, je mnohem

hlubší proniknutí do podstaty jemnohmotného světa

a vysvětlení poznatků z nového vědeckého pohledu

nejen o něm, ale také o božské podstatě člověka. Kniha

má tři části.

 

            První část je zajímavým vysvětlením, proč materialistické

učení zavrhlo před třemi sty lety takové důležité

pojmy, jako je Bůh, Duch, Duše a vědomí, a proč ke konci

dvacátého století muselo uznat jejich existenci. V neobvyklé,

velmi důležité geometrické interpretaci dané

Bohem jsou popsány procesy vzniku světa, narození

a vývoje člověka a jeho fyzických a jemnohmotných těl.

 

            Ve druhé části knihy se poutavě, i když s použitím

mnoha vědeckých faktů vypráví o tom, jak Tvůrce stvořil

svět podle jediného programu, jejž uskutečnil nesčíslněkrát.

Dále uvádíme experimentální údaje, které dokazují,

že struktura DNK člověka, zvířat, rostlin a struktura

lidské řeči jsou identické. Identické jsou rovněž vlnové

charakteristiky živé a neživé hmoty.

 

            Z vědeckého hlediska se pokoušíme vysvětlit podstatu

takzvaného biopočítače vědomí, který člověku

umožňuje navázat kontakt s informačním polem planety

a efektivně využít získané poznatky ve prospěch

lidí. V knize jsou uvedeny velmi zajímavé informace

o práci izraelského matematika Ripse, týkající se rozluštění

starohebrejské Bible, takzvané Tóry, v níž, jak

se ukázalo, jsou zašifrovány všechny údaje o minulosti

a budoucnosti lidstva.

 

            Na základě posledních vědeckých údajů řešíme

v této publikaci i otázku, která má pro každého člověka

na Zemi mimořádný význam - otázku cykličnosti

bytí. Dále vysvětlujeme současnou situaci evoluce při

přechodu jedné fáze do druhé, to znamená z epochy

Ryb do věku Vodnáře.

 

            Ve třetí části je uvedena celá řada příkladů o práci

bioenergetických a informačních center v Moskvě

a v Sankt Petěrburgu. Zaujala nás vynikající činnost

akademika G. P. Grabového a na základě jeho vědeckých

prací jsme se pokusili vysvětlit výše uvedené unikátní

fenomény. Do poslední části knihy jsou zahrnuty

nové úvahy akademika Grabového o nesmrtelnosti člověka

a jeho fyzickém převtělení.

 

            Poslední kapitola s názvem Myšlenka hodná Tvůrce

představuje nejdůležitější část knihy Jedná se o vědeckou

interpretaci úžasné myšlenky akademika G. P. Grabového,

kterou podrobně vysvětlil v díle Vzkříšení lidí

a věčný život je nyní naše realita! [127.] Podstatu této

myšlenky je možné vyložit následujícím způsobem.

 

            Člověk žije na Zemi a se souhlasem Boha si v materiálním

světě přebudovává svůj život. První etapa

této přestavby spočívá v tom, aby se lidská společnost

na základě vědeckého a technického pokroku, jenž

rovněž přispívá k rychlému průběhu evoluce člověka,

dostala na vyšší civilizační úroveň. Tato etapa se právě

blíží ke svému závěru.

 

            Díky tomu, že se vědomí člověka v současnosti dostává

na stále vyšší úroveň, je možné se souhlasem

Boha realizovat druhou etapu přeměn, týkajících se

nového směru v evolučním vývoji lidstva. To znamená

zamítnutí cesty reinkarnace, která je spojená s bolestným

a dlouhodobým propojením života a smrti,

a přechod k fyzické nesmrtelnosti již v průběhu pozemského

života.

 

            Přestože jsou v této knize použity hluboké vědecké

myšlenky, je určena širokému okruhu čtenářů.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 827)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (52)
2%

Celkový počet hlasů: 2311