Konopná mast na neduhy past

Volání národa - Božena Cibulková, 1972

24.05.2011 23:29

Volání národa


Národe boží, volá tě Kristus:
Vyjdi ze stínů, které tě obklíčily a zatemnily cestu!
Vystup z nízkostí lidského pádu!
Zastav každou řeku nešlechetného myšlení a slova!
Osvoboď se ze zajetí hmoty!
Očisti své čelo z prachu země!
Setři za sebou neblahé stopy!
Přikryj minulost milostí Krista, mocí lásky ji učiň čistou a bílou!
Překonej poslední překážky k vítězství dobra!
Konej skutek ze všech nejlepší: odpuštění a smír!
Pomoz všemu stvoření Země!
Vstup v osvícení Duchem!
Vydej Zemi Boží Světlo do tebe vložené!
Postav se na stranu Boží pravice!
Vstup na prahy Království Krista!
Otvírej si brány Nebes!
Uzavři knihy bolesti a smrti!
Služ láskou a mírem!
Naplň své duchovní poslání!
Spoj se s anděly!
Vezmi z rukou Krista klíče k vesmíru!
Žij život v Bohu!
Pojď s Kristem do budoucnosti!
Přijmi jméno národ vykoupený, prvotina všech!


Požehnání národu


Žehnám ti, národe, ve tvém lidu.
Žehnám tvým cestám, dnům a každému kroku.
Žehnám tvému dílu ve službách lidství i Bohu.
Žehnám tvé oběti nesčíslné pro její ovoce mnohé a mým ústům sladké.
Žehnám tvým ženám a mužům, tvým matkám a otcům, bratrům a sestrám.
Žehnám tvým dětem a rodinám.
Žehnám tvým chrámům i modlitebnám.
Žehnám všem shromážděním lidu v dobrých šlechetných myšlenkách.
Žehnám setkáním v modlitebnách a bohoslužbách.
Žehnám tvým polním setkám, zahradám a čistým vodám.
Žehnám všechny ruce pracující pro dobro národa.
Žehnám všechny myšlenky míru a lásky.
Požehnání mé pomoz tobě!
Požehnání mé tě chraň!
Požehnání mé tě naplň svorností a mírem!
Požehnání mé buď s tebou na věky…
 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 825)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (151)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (51)
2%

Celkový počet hlasů: 2308