Konopná mast na neduhy past

Výzva všem lidem dobré vůle

18.08.2011 11:53

Občané Čech, Moravy a Slezka nadešel čas k akci. Stačí udělat jednoduchý krok - připevnit viditelně na svůj oděv, do auta, okna, atd. některý ze znaků naší státnosti - vlajku, trikolóru, červenobílou bikolóru, dvouocasého lva, orlici, kalich, atp. Projevme svou hrdost a především dejme tímto drobným prvním krokem najevo, že jsme“zatím“ mlčící většina. Projevme svou jednotu a odhodlanost ke krokům dalším, které budou následovat, bude-li pokračovat destrukce našeho státu parazity na všech úrovních.

 

Dejme tímto aktem dále najevo, že:

 

- náš stát byl zřízen, aby nám pomáhal, ochraňoval nás, a ne nás okrádal

- chceme a dosáhneme řízení našeho státu všeobecným, přímým a rovným referendem. Požadujeme jeho vyhlášení k bytostně důležitým otázkám týkajících se členství země v NATO, EU a přístoupení k euru.

- nesouhlasíme s vysíláním našich vojáků do zahraničí k vraždění bezbraných civilistů ve jménu čehokoliv

- chceme rovnost práv i povinností pro všechny, ne jen pro určité skupiny

- chceme důstojný život pro každého občana této republiky. Je nepřípustné, aby naši důchodci a nemocní živořili, umírali lidé bez domova, sebevraždy páchali lidé v bezvýchodné finanční či jiné situaci.

- zcizený majetek po roce 1989 se musí vrátit tomu, komu byl ukraden, tedy lidu České republiky. Potrestáni budou všichni, kteří se krádeže dopustili. Veškeré nerostné bohatství patří všem, nikoliv jednotlivcům.

- rodina je základem funkčního státu, děti naše bohatství, a proto si zaslouží masivní podporu

- jsme jedním nedělitelným svazkem tří historických zemí, který na tomto území setrvává několik století a tak tomu i nadále bude.

 

Ideou našeho státu je a nadále bude pravda a spravedlnost pro všechny bez rozdílu, víra ve vyšší princip, lidská pospolitost, spolupráce v zájmu celku, vzájemná tolerance, pomoc, lidskost a láska k bližnímu. Hlásíme se k odkazu všech našich předků beze jména i se zvučným jménem, kteří se zasloužili o naši zem - Sv. Václav, Karel IV., Sv. Cyril a Metoděj, Mistr Jan Hus, Sv. Anežka Česká, Sv. Jan Nepomucký, Sv. Ludmila, Sv. Prokop, Sv. Vít, Sv. Vojtěch, Sv. Zdislava a k mnohým dalším: literátům, skladatelům, malířům, učitelům, vědcům atd. Tito všichni v nás nadále žijí a my zůstaneme věrni jejich odkazu.

 

V minulosti dal náš velikostí (nikoliv duchem) malý národ světu mnoho a nyní nadešel čas znovu ukázat, kým skutečně jsme a to nejen světu, ale i sami sobě.

 

Důležitá je masivní účast, proto Vás žádám o zapojení se a šíření této výzvy všemi prostředky - ústně, pod dikuzními fóry, na sociálních sítích, e-mailem a jinak. Možná budete pochybovat o smysluplnosti akce. Prosím vás, překonejte své pochybnosti a představte si, jaký bude dopad, když republiku zaplaví červenomodrobílá vlna, podobná té vítězné po úspěchu našich hokejistů v Naganu. Důležitá je účast každého z nás, je to krok, který můžeme udělat každý, bez větších investic.

 

Češi, Moravané a Slezané pojďme do toho!

Ukažme svou sílu, semknutost, hrdost na svou vlast, na odkaz našich předků, který jsme ochotni bránit.

 

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste eleison. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě. Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, Kriste eleison. Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison.

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 822)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (150)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (51)
2%

Celkový počet hlasů: 2304